مسئولان بهداشتی پاکستان نسبت به تشدید شیوع کرونا و دچار شدن این کشور به وضعیتی مشابه هند نگران هستند.