سفر محمد بن سلمان به این امارات، همزمان با جشن‌های پنجاه‌سالگی امارات متحده عربی انجام شده است.