همزمان با گسترش اعتراض‌های خیابانی به افزایش بهای انرژی در اروپا، اتریشی‌ها در وین پایتخت این کشور در اعتراض به تحریم‌ها علیه روسیه، دست به تظاهرات زدند. مردم خشمگین ناپل ایتالیا نیز این‌بار در اعتراض به گرانی‌ انرژی به وزیرامورخارجه این کشور حمله کرده و او را خائن خواندند.