منابع خبری از وقوع اعتراضات در خارطوم پایتخت سودان در پی اعلام شورای حاکمیتی جدید در این کشور خبر دادند.