وزیر خارجه تشکیلات خودگردان در نشست شورای امنیت گفت کسانی که ادعا می‌کردند صلح در خاورمیانه می‌تواند با توافقنامه‌های دوجانبه و حذف فلسطینی‌ها حاصل شود امروز در برابر جنایات اسرائیل کجا هستند؟.