وزیر خارجه عراق از عادی سازی روابط میان عربستان و قطر استقبال کرده و تلاش های کویت در این زمینه را نیز ارج نهاد.