تارنمای انگلیسی بی بی سی نوشت، با همکاری بخش‌های فارسی و عربی، مستندی درباره اسرار توافق‌ها در خلیج (فارس) در هفته‌های آینده پخش می‌کند.