نخست وزیر استرالیا برای اولین بار از آغاز این همه گیری کووید ۱۹، اعلام کرد مبتلایان کرونا دیگر ملزم به رعایت قرنطینه خانگی ۵ روزه نخواهند بود.