روسیه از دوازدهم فروردین، پرواز‌های خود را به شش کشور از جمله آلمان، که به دلیل مهار شیوع ویروس کرونا تعلیق شده بود، از سر می‌گیرد.