هنری روم معاون رئیس تحقیقات گروه اوراسیا در مقاله‌ای برای فارن‌افرز با عنوان «محدودیت‌های یک توافق هسته‌ای جدید»، با طرح این پرسش که «چرا ایرادات توافقنامه اصلی حل نشده باقی می مانند؟»، چشم‌انداز توافق احتمالی جدید را ترسیم کرده و آنچه بقای آن را در آینده تهدید می‌کند شرح داده است.