ایسنا نوشت:اردوغان از معاهده بین المللی برای حمایت از زنان خارج شد.