یک مسؤول آمریکایی اظهار کرد که رژیم صهیونیستی در رسیدن به اهداف خود در غزه شکست خورد.