سیستم‌های خنک کننده یک کارخانه تولید سوخت اتمی در شمال ژاپن به مدت هشت ساعت دچار اختلال شد.