برخی رسانه های صهیونیستی اعلام کردند که مقامات امنیتی این رژیم از تصمیم نتانیاهو در انتخاب مسئول پرونده ایران به شدت ناراضی هستند.