خبرنگار وال استریت ژورنال از احتمال تاخیر در نشست بعدی وین خبر داد.