“لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا” رییس جمهوری اسبق برزیل در مصاحبه ای با تلویزیون پرتغال به احتمال نامزد شدن به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۲ برزیل اشاره کرد.