رئیس اتحادیه آفریقا از رئیس‌جمهور آمریکا خواست که تصمیم رئیس‌جمهور پیشین این کشور مبنی بر تأیید حاکمیت مغرب بر صحرای غربی را لغو کند.