مشاور امنیت ملی کاخ سفید و تروئیکای اروپایی درباره ایران، افغانستان، روسیه، اوکراین و لیبی تبادل نظر کردند.