گزارشی تازه حاکی از آن است که نیروی دریایی آمریکا به‌طور جدی در حال ارزیابی شرایط برای توسعه پهپادهای ارزان قیمتی است که می‌توانند به صورت گروهی عملیات انجام دهند.