سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در تداوم دخالت‌های واشنگتن در امور داخلی ایران اعلام کرد که دولت بایدن همچنان از ناآرامی‌ها و آشوب‌ها در سراسر ایران پشتیبانی می‌کند.