روسیه می گوید که ایالات متحده پشت بحران قطع و کاهش عرضه گاز به اتحادیه اروپاست.