یک رسانه آلمانی درباره تبعات نسل کشی خواندن کشتار ارامنه از سوی بایدن نوشته است که این امر سبب انزوای ترکیه خواهد شد و اردوغان برای رهایی از این انزوا از هیچ کاری دریغ نخواهد کرد.