آستین گفت: ما همچنین گفته‌ایم که اعلام وضعیت پرواز ممنوع، در واقع به این معناست که در نبرد هستیم، به این معناست که با روسیه در جنگ قرار داریم و این چیزی است که ما گفته‌ایم و رئیس‌جمهوری‌مان نیز گفت، که قصد جنگ با روسیه را نداریم.