شبکه خبری سی اِن اِن به نقل از چند مقام دولت آمریکا مدعی شد که واشنگتن هفته آینده علیه ایران و روسیه به اتهام مداخله ادعایی این دو کشور در انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا تحریمهای وضع می کند.