پلیس سوئیس اعلام کرد که اقدامات امنیتی ویژه‌ای در ژنو برای برگزاری نشست و گفت وگوی رییسان جمهوری آمریکا و روسیه صورت گرفته است.