روزنامه اورشلیم پست امروز (شنبه) گزارش داد که مرکز “المصطفی” وابسته به حزب الله لبنان در شهر برمن آلمان بسته شده است.