آلمان روز جمعه، کل فرانسه از جمله سرزمین‌های خارج از کشور آن را به منزله مناطق «با خطر بالای» ابتلا به کووید ۱۹ طبقه بندی کرد.