گزارش‌ها از آغاز مانور نظامی مشترک آمریکا و ژاپن در کیوشو خبر می دهند.