بارش شدید باران و طغیان رودخانه‌ها سبب وارد آمدن خسارات به اماکن عمومی در شهر الکساندریا در ایالت ویرجینیا در آمریکا شد.