آیین بهره برداری از تاج دریاچه شهدای خلیج فارس

آیین بهره برداری از تاج دریاچه شهدای خلیج فارس با حضور محمد باقر قالیباف، شهردار تهران عصر یکشنبه انجام شد.