آئین عزاداری عاشورای حسینی در بازار تبریز

آئین عزاداری عاشورای حسینی شنبه با حضور عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در بازار تبریز برگزار شد.