بی‌بی‌سی در حال فراهم ساختن شرایطِ تعطیلی سیستم پخش سنتی برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی خود است تا در دهه‌ی آینده فقط به یک سرویس آنلاین تبدیل شود.