دانش و فناوری
کد خبر : 9813
چهارشنبه - 8 اردیبهشت 1400 - 02:29

رابرت مالی برای شرکت در مذاکرات به وین می‌رود

کاخ سفید گفته نماینده آمریکا در امور ایران برای شرکت در مذاکرات برجام عازم وین خواهد شد.

کاخ سفید گفته نماینده آمریکا در امور ایران برای شرکت در مذاکرات برجام عازم وین خواهد شد.