دانش و فناوری
کد خبر : 9272
دوشنبه - 30 فروردین 1400 - 09:33

حمله افراد مسلح به غرب نیجر، ۱۹ کشته برجای گذاشت

حمله به روستایی در منطقه “تیلابری” در غرب کشور نیجر ۱۹ کشته برجای گذاشت.

حمله به روستایی در منطقه “تیلابری” در غرب کشور نیجر ۱۹ کشته برجای گذاشت.