دانش و فناوری
کد خبر : 9088
جمعه - 27 فروردین 1400 - 09:28

لغو یا کاهش برخی تحریمها منوط به رفتار ایران است

فارین پالیسی در گزارشی به نقل از یک مقام آگاه در دولت آمریکا لغو تحریمهای وضع شده خارج از چارچوب برجام را منوط به توقف نقض تعهدات برجامی از سوی ایران دانست.

فارین پالیسی در گزارشی به نقل از یک مقام آگاه در دولت آمریکا لغو تحریمهای وضع شده خارج از چارچوب برجام را منوط به توقف نقض تعهدات برجامی از سوی ایران دانست.