دانش و فناوری
کد خبر : 8436
سه شنبه - 17 فروردین 1400 - 13:28

اردن پوشش خبری شاهزاده حمزه را ممنوع کرد

دولت اردن رسانه‌های این کشور را از پرداختن به موضوعات مربوط به کودتا و شاهزاده حمزه منع کرد.

دولت اردن رسانه‌های این کشور را از پرداختن به موضوعات مربوط به کودتا و شاهزاده حمزه منع کرد.