دانش و فناوری
کد خبر : 8292
یکشنبه - 15 فروردین 1400 - 17:27

از بین رفتن ۶ میلیون شغل در اروپا در اثر کرونا

کمیسیون اروپا اعلام کرد: ۶ میلیون شغل در اروپا در واکنش به همه‌گیری کرونا از بین رفته‌ است.

کمیسیون اروپا اعلام کرد: ۶ میلیون شغل در اروپا در واکنش به همه‌گیری کرونا از بین رفته‌ است.