دانش و فناوری
کد خبر : 8285
یکشنبه - 15 فروردین 1400 - 14:30

اکنون آمریکا و اروپا باید به تهران نزدیک شوند

برای جلوگیری از شکست تلاش های فعلی، آلمان باید با فرانسه و انگلیس همکاری دیپلماتیک داشته و در جهت اجرای هماهنگ گام های ایران و آمریکا تلاش کند.

برای جلوگیری از شکست تلاش های فعلی، آلمان باید با فرانسه و انگلیس همکاری دیپلماتیک داشته و در جهت اجرای هماهنگ گام های ایران و آمریکا تلاش کند.