دانش و فناوری
کد خبر : 8197
شنبه - 14 فروردین 1400 - 08:27

واکسیناسیون محدود در عراق؛ کاهش آمار مبتلایان

در هفته ای که گذشت واکسن های فایزر و آسترازنکا تحویل داده شده به عراق در استان های این کشور توزیع و واکسیناسیون بصورت محدود آغاز شد و در همین حال داده های امروز وزارت بهداشت حاکی از کاسته شدن تب کرونا در عراق است.

در هفته ای که گذشت واکسن های فایزر و آسترازنکا تحویل داده شده به عراق در استان های این کشور توزیع و واکسیناسیون بصورت محدود آغاز شد و در همین حال داده های امروز وزارت بهداشت حاکی از کاسته شدن تب کرونا در عراق است.