دانش و فناوری
کد خبر : 8006
سه شنبه - 10 فروردین 1400 - 08:27

وزرای خارجه و دفاع برزیل استعفا کردند

وزیر خارجه برزیل در پی ناتوانی در تامین واکسن کرونای مورد نیاز این کشور و همچنین به دلیل اظهاراتش علیه چین، استعفای خود را به رئیس جمهور این کشور ارائه داد.

وزیر خارجه برزیل در پی ناتوانی در تامین واکسن کرونای مورد نیاز این کشور و همچنین به دلیل اظهاراتش علیه چین، استعفای خود را به رئیس جمهور این کشور ارائه داد.