دانش و فناوری
کد خبر : 7962
دوشنبه - 9 فروردین 1400 - 13:28

دو کاروان آمریکا در عراق هدف قرار گرفت

منابع عراقی گزارش دادند که دو کاروان حامل تجهیزات لجستیک برای نظامیان آمریکا در مرکز و جنوب عراق هدف حمله قرار گرفته است.

منابع عراقی گزارش دادند که دو کاروان حامل تجهیزات لجستیک برای نظامیان آمریکا در مرکز و جنوب عراق هدف حمله قرار گرفته است.