دانش و فناوری
کد خبر : 7950
دوشنبه - 9 فروردین 1400 - 10:27

وزیر خارجه آمریکا: چینی‌ها دشمن ما هستند

آنتونی بلینکن گفت چینی‌ها به صورت روشن و فزاینده دشمن ما هستند و البته آن‌ها در سطوحی رقیب و در سطوحی نیز همکار ما هستند.

آنتونی بلینکن گفت چینی‌ها به صورت روشن و فزاینده دشمن ما هستند و البته آن‌ها در سطوحی رقیب و در سطوحی نیز همکار ما هستند.