دانش و فناوری
کد خبر : 7868
شنبه - 7 فروردین 1400 - 17:28

سند جامع همکاری های ۲۵ ساله ایران و چین امضا شد+ جزئیات

 طبق اعلام مقامات تهران و پکن این سند را باید برنامه‌ای سیاسی-راهبردی، اقتصادی و فرهنگی دانست که سویه‌های همه‌جانبه روابط دو کشور در ابعاد مختلف  سیاسی – راهبردی ،اقتصادی و فرهنگی  را در افقی بلندمدت دنبال  می‌کند.

سند جامع همکاری های ۲۵ ساله ایران و چین امضا شد+ جزئیات

 طبق اعلام مقامات تهران و پکن این سند را باید برنامه‌ای سیاسی-راهبردی، اقتصادی و فرهنگی دانست که سویه‌های همه‌جانبه روابط دو کشور در ابعاد مختلف  سیاسی – راهبردی ،اقتصادی و فرهنگی  را در افقی بلندمدت دنبال  می‌کند.