دانش و فناوری
کد خبر : 7867
شنبه - 7 فروردین 1400 - 17:28

قیمت‌های واکسن کرونا در بازار سیاه اینترنت

خستگی ناشی از قرنطینه طولانی و عدم دسترسی به واکسن بازار سیاه جدیدی را راه انداخته که می‌تواند خطرات و تبعاتی جدی داشته باشد.

خستگی ناشی از قرنطینه طولانی و عدم دسترسی به واکسن بازار سیاه جدیدی را راه انداخته که می‌تواند خطرات و تبعاتی جدی داشته باشد.