دانش و فناوری
کد خبر : 7850
شنبه - 7 فروردین 1400 - 15:35

لیبی خواستار خروج نیروهای ترکیه از خاکش شد

رییس شورای ریاست جمهوری لیبی از آنکارا خواست تا نیروهایش را از خاک این کشور خارج کند.

رییس شورای ریاست جمهوری لیبی از آنکارا خواست تا نیروهایش را از خاک این کشور خارج کند.