دانش و فناوری
کد خبر : 7838
شنبه - 7 فروردین 1400 - 13:38

پلیس سوئد به دنبال عاملان هتاکی به قرآن

پلیس سوئد به دنبال عامل یا عاملان هتک حرمت قرآن در یکی از شهرهای این کشور است.

پلیس سوئد به دنبال عامل یا عاملان هتک حرمت قرآن در یکی از شهرهای این کشور است.