دانش و فناوری
کد خبر : 7822
شنبه - 7 فروردین 1400 - 09:33

دولت رومانی محدودیت‌های کرونایی را تشدید کرد

نخست وزیر رومانی اعلام کرد از روز یکشنبه، رفت و آمد‌های شبانه تمدید می‌شود و زمان فعالیت کسب و کار‌ها کاهش پیدا می‌کند.

نخست وزیر رومانی اعلام کرد از روز یکشنبه، رفت و آمد‌های شبانه تمدید می‌شود و زمان فعالیت کسب و کار‌ها کاهش پیدا می‌کند.