دانش و فناوری
کد خبر : 7709
پنجشنبه - 5 فروردین 1400 - 13:28

ادعای خلع پرچم دو نفتکش به خاطر حمل نفت ایران

روزنامه گاردین انگلیس مدعی شد، مقامات جزایر کوک ۲ نفتکش را به خاطر حمل نفت تحریم شده ایران خلع پرچم کرده‌اند.

روزنامه گاردین انگلیس مدعی شد، مقامات جزایر کوک ۲ نفتکش را به خاطر حمل نفت تحریم شده ایران خلع پرچم کرده‌اند.