دانش و فناوری
کد خبر : 7659
چهارشنبه - 4 فروردین 1400 - 18:29

وزیر خارجه قطر وارد عراق شد

شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر وارد بغداد پایتخت کشور عراق شد.

شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر وارد بغداد پایتخت کشور عراق شد.