دانش و فناوری
کد خبر : 7637
چهارشنبه - 4 فروردین 1400 - 10:29

اشرف غنی طرح صلح آمریکا را رد کرد

رئیس جمهور افغانستان پیشنهاد خود را در نشست بین المللی ماه آینده میلادی در ترکیه رونمایی خواهد کرد.

رئیس جمهور افغانستان پیشنهاد خود را در نشست بین المللی ماه آینده میلادی در ترکیه رونمایی خواهد کرد.